Atlase pēc atlsēgas vārda 'lta'

LTA 20.gadu jubilejas pasākums
LTA sanāksme Baldonē
© 2010 Latvijas Teritoriālplānotāju asociācija
Kontakti: Mazā pils iela 1, Riga, LV-1050
E-pasts: planotaji@lv-planotaji.lv
Izstrāde: ZMP